Tutkimus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien eroista

Kun sateenkaaren päässä on ero -tutkimushankkeessa tarkastellaan sateenkaariparien ja -perheiden eroprosesseja. Lesbojen, homojen, biseksuaalien, transihmisten, muunsukupuolisten ja intersukupuolisten eroista on kansainvälisestikin vasta hyvin vähän tutkimustietoa (ks. Gahan, 2017). Suomesta aiempaa tutkimusta aiheesta ei ole lainkaan.

Parisuhdetutkimus osoittaa, että ei-heteroseksuaalisten suhteiden arjen käytännöt ovat hyvin samanlaisia kuin heteroseksuaalisilla pareilla (Gottman et al. 2003a, Gabb & Fink 2015, Heaphy, Smart & Einarsdottir 2013). Useissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että samaa sukupuolta olevat parit jakavat kotitöitä ja hoivaa tasa-arvoisemmin kuin heteroparit (Gotta ym. 2011; Brewster 2015). Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan heteroparisuhteen osapuoliin verrattuna samaa sukupuolta olevat kumppanit ottivat helpommin esiin ongelmia ja osoittivat enemmän lämminhenkisyyttä ja huumoria tuodessaan niitä esiin (Gottman et al. 2003a, Gottman et al. 2003b).

Myös ei-heteroseksuaalisista suhteista eroamisessa on omat erityispiirteensä. LHBTIQ-ihmisten suhteilla ei ole edelleenkään samanlaista rakenteellista, institutionaalista ja sosiaalista tukea kuin heteroseksuaalisilla pariskunnilla. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat joutuneet pitkään kamppailemaan suhteidensa tasa-arvoisesta asemasta lain edessä. Se on luonut paineita onnistua – onnellisuusmuurin, jolloin mahdollisista ongelmista helposti vaietaan eikä niihin haeta apua. Moni pariskunta onkin jäänyt jo ennen eroa ilman tarvitsemaansa tukea, koska palvelujen piiriin ei välttämättä uskalleta hakeutua syrjinnän pelossa.  Monimuotoisissa sateenkaariperheissä hankaluutta eroihin tuottaa se, että suhdetta lasten kaikkiin vanhempiin ei ole välttämättä voitu juridisesti vahvistaa.

Tutkimuksessa analysoidaan sekä kysely- että haastatteluaineistoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilta parisuhteestaan eronneilta. Tutkimus tarkastelee erojen syitä ja eroprosessien luonnetta sekä sitä, miten sateenkaariparien ja -perheiden (muuttuva) yhteiskunnallinen asema kietoutuu eroissa yhteen affektiivisten prosessien kanssa.

Tutkimukseni tuottama tieto tarjoaa sateenkaariparisuhteissa eläneille välineitä itseymmärrykseen erotilanteissa. Lisäksi se tarjoaa pari- ja perhetyön ammattilaisille tietoa heidän työnsä tueksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien eroauttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tätä tietoa voi käyttää myös sosiaali- ja perhepalvelujen kehittämisessä yhdenvertaisemmiksi.

Tutkija Annukka Lahti tekee tutkimusprojektissa yhteistyötä SETA:n Transtukipisteen, Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi -tutkimushankkeen, Monimuotoiset perheet -verkoston ja Sateenkaariperheet ry:n kanssa.

Lähteitä

Brewster, M. E. 2016. Lesbian women and household labor division: A systematic review of scholarly research from 2000 to 2015. Journal of Lesbian Studies , 1-23.

Gabb, J. & Fink, J. 2015. Couple relationships in the 21st century. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Palgrave Macmillan studies in family and intimate life.

Gahan, L. (2017) “Separated Same-Sex Parents’ Experiences and Views of Services and Service Providers,” Journal of Family Strengths: Vol. 17 : Iss. 2 , Article 2.
Available at: http://digitalcommons.library.tmc.edu/jfs/vol17/iss2/2

Gotta, G., Green, R., Rothblum, E., Solomon, S., Balsam, K. & Schwartz, P. 2011. Heterosexual, Lesbian, and Gay Male Relationships: A Comparison of Couples in 1975 and 2000. Family process 50 (3), 353-376.

Gottman, J. M., Levenson, R. W., Gross, J., Frederickson, B. L., McCoy, K., Rosenthal, L., Ruef, A. & Yoshimoto, D. 2003a. Correlates of Gay and Lesbian Couples’ Relationship Satisfaction and Relationship Dissolution. Journal of homosexuality 45 (1), 23-43.

Gottman, J. M., Levenson, R. W., Swanson, C., Swanson, K., Tyson, R. & Yoshimoto, D. 2003b. Observing Gay, Lesbian and Heterosexual Couples’ Relationships. Journal of homosexuality 45 (1), 65-91.

Heaphy, B., Smart, C. & Einarsdottir, A. 2013. Same sex marriages : new generations, new relationships. Palgrave Macmillan. Genders and sexualitites in the social sciences.

 

Recent Posts

Annukka Lahden ja Marjo Kolehmaisen alustus sateenkaarieroista: LGBTIQ break-ups in Finland (ESA, 20.-23.8.2019)

Annukka Lahti ja Marjo Kolehmainen pitivät konferenssialustuksen erotutkimuksesta konferensissa the 14th ESA conference, joka järjestettiin 20.-23.8.2019 Manchesterissä. Alustuksen abstrakti on luettavissa alla: LGBTIQ break-ups in Finland In this presentation, we explore relationship break-ups of lesbian, gay, bisexual, trans, intersex and queer people in Finland. Demographic research indicates that separation and divorce rates are even higher … Continue reading Annukka Lahden ja Marjo Kolehmaisen alustus sateenkaarieroista: LGBTIQ break-ups in Finland (ESA, 20.-23.8.2019)

Esitys tutkimuksesta Perhetutkimuksen päivillä 19.4.2018: “Kotitöiden ja hoivan jakamisen kysymyksiä jo eroon päättyneessä naissuhteessa”

Annukka Lahti esittelee tutkimuksen alustavia tuloksia Perhetutkimuksen päivillä,19.4.2018, työryhmässä Hoiva, perhekäsitykset ja elämänkulku. Esityksen otsikon ja abstraktin löydät alta: Kotitöiden ja hoivan jakamisen kysymyksiä jo eroon päättyneessä naissuhteessa Annukka Lahti, Jyväskylän yliopisto, annukka.lahti@jyu.fi Esitykseni perustuu tutkimushankkeeseen, jonka keskiössä ovat sateenkaariparien ja -perheiden eroprosessit. Analysoin hankkeessa sekä kyselyaineistoa että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien parisuhteesta eronneiden haastatteluja … Continue reading Esitys tutkimuksesta Perhetutkimuksen päivillä 19.4.2018: “Kotitöiden ja hoivan jakamisen kysymyksiä jo eroon päättyneessä naissuhteessa”

More Posts